A Főnix Mozgalom

A főnix az újjászületés jelképe.

A mondabeli madár élete végén fahéjágacskákból fészket rak, meggyújtja és vele együtt porrá ég, hogy a lángokból új, fiatal főnix szülessen.

A Főnix Mozgalom számos korábbi kezdeményezés tanulságaiból született. Célunk, hogy Magyarország is megújulhasson végre. Ezért választottuk Mozgalmunknak a Főnix nevet.

Miért alapítottuk a Főnix Mozgalmat?

Olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol mindenki számára biztosítottak az alapvető életfeltételek.

Ahol elismerik az elvégzett munka értékét, tisztességes úton is lehet boldogulni és érvényesülni.

Ahol az a normális, ha az emberek egymással és a környezetükkel tisztelettel és becsületesen viselkednek.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján arra jutottunk, hogy nem várhatunk, amíg a politikusok józan belátásra térnek.

A mi országunkat nekünk, felelősen gondolkodó állampolgároknak kell közösen, türelemmel és figyelemmel létrehoznunk.

Tudjuk, ez egy nehéz és aprólékos munka lesz, de nincs más választásunk.

Egy jól működő országban az emberek részt vesznek sorsuk alakításában. Nyomon követik lakóhelyük-országuk ügyeit, közös döntéseket hoznak, és együttműködve építik-fejlesztik a környezetüket.

A Főnix Mozgalom tagjaiként ezért támogatunk minden olyan kezdeményezést, ami az emberek szabad akaratából azért jön létre, hogy ennek az élhetőbb és szerethetőbb Magyarországnak a felépítését és a köz szolgáinak biztosabb ellenőrzését elősegítse.

A Főnix Mozgalom tagjaiként egymást is segítjük és támogatjuk, mert úgy gondoljuk, először kicsiben kell megvalósítani azt a Magyarországot, amit nagyban szeretnénk látni.

A változást magunkban kell kezdenünk.

Mi, a Főnix Mozgalom tagjai nem félünk változni és változtatni.

Milyen országot szeretnénk?

Egy olyan országért dolgozunk, ahol mindenkinek lehetősége van részt venni az életét érintő döntések megvitatásában, meghozatalában, és az eredmény ellenőrzésében.

Ahol az emberek bíznak egymásban, számíthatnak egymásra – az utcán, a boltban, a munkahelyen és a hivatalokban is.

Ahol a társadalom anyagilag és gondolkodásában független, egymásért és környezetükért felelősséget vállaló emberekből áll.

Ahol a mindenkori kormányzat számára természetes, hogy munkáját egy társadalmi egyetértésen alapuló nemzeti minimum programhoz kösse.

Ahol az állam mindenkinek biztosítja a tanulás és fejlődés lehetőségét, és nem a családi háttéren vagy a kapcsolatokon múlik, hogy egy ember érdeklődésének és tehetségének megfelelő pályát választhat-e.

Ahol a gazdaságban a jól elvégzett munkával és az eredeti ötletekkel lehet érvényesülni.

Ahol a megfélemlítés helyét átveszi a biztonság, az együttműködés, a felebaráti szeretet és az emberség.

Ilyen országért dolgozik a Főnix Mozgalom. Ehhez a közös munkához várunk minden jószándékú, felelős állampolgárt.

Értékek, amelyekhez ragaszkodunk

 • Jogállam
 • Létbiztonság
 • Közbiztonság
 • Emberi méltóság
 • Esélyegyenlőség
 • Erőszakmentesség
 • Tisztességes verseny
 • Összetartó társadalom
 • Állampolgári részvétel
 • Tisztességes közszolgálat és közélet
 • Gazdasági és életszínvonalbeli fejlődés
 • Európai elkötelezettségünk megerősítése
 • Fenntarthatóság, stabilitás minden területen
 • Természeti és kulturális örökségünk védelme