A Főnix Mozgalom

Miért alakult a Főnix Mozgalom?

 

A főnix az újjászületés jelképe. A mondabeli madár élete végén fahéjágacskákból fészket rak, meggyújtja és vele együtt porrá ég, hogy a lángokból új, fiatal főnix szülessen.

A Főnix Mozgalom azért alakult, hogy Magyarország újjászülethessen végre. 1989 óta van elmaradásunk, a csírájában megjelenő demokratikus működés mára leépült. A politikai vezetés, az állam nem látja el feladatait. Legyen szó oktatásról, egészségügyről, szociális kérdésekről, jogbiztonságról és más alapvető ügyekről.

Ezért új alapokat kell teremtenünk ahhoz, hogy visszaállhassunk arra a működésre, amely egy élhető, szerethető, szabad és közös Magyarországot eredményez.

A mi országunkat nekünk, felelősen gondolkodó állampolgároknak kell közösen, türelemmel és figyelemmel létrehoznunk. Ehhez a munkához várjuk minden jó szándékú embertársunkat.

Mi a Főnix Mozgalom?

 

A Főnix Mozgalom társadalmi-politikai mozgalom. Az egyedüli ilyen közösség Magyarországon.

 

Társadalmi mozgalom, mert szerintünk a közös országunkat csak közösen, a társadalom tagjaival együtt lehet felépíteni. Nem valamilyen felső hatalom, párt, politikai elit mondja meg, hogy milyen országot kell szeretnünk.

Politikai mozgalom, abban az értelemben, hogy közös ügyeinkkel foglalkozunk. Mert ez a politika valódi tartalma. Közügyek, képviselet, véleménynyilvánítás, részvétel. Célunk, hogy ezek a kifejezések visszakapják valódi tartalmukat.

Nem vagyunk civilszervezet. A civilszervezetek nagyon fontos szerepet töltenek be az társadalomban, jellemzően egy-egy ügy mentén. A Főnix Mozgalom azonban a teljes magyar társadalmat érintő közös ügyekre keres megoldást, az érintettek bevonásával. Ennek kapcsán természetesen civilszervezetekkel is együttműködünk.

Nem vagyunk párt. A jelenlegi pártok csapdahelyzetben vannak. A hatalmon lévő párt elszakadt a magyar valóságtól. Az ellenzéki pártok pedig ugyanúgy ennek a rendszernek a részei, képtelenek ellátni feladatukat. A Főnix Mozgalomnak célja, hogy megújítsa a politikai kultúrát. Azért, hogy a közösségből kiemelkedhessenek azok az új vezetők, akik képesek lesznek kilépni a csapdahelyzetből és valódi képviseletet látnak el. Szolgálva ezzel azokat, akik megválasztották őket.

Azzal foglalkozunk, ami összeköt. A Főnix Mozgalom közösségében nincs jelentősége, hogy jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív valaki. Vagy hogy kire szavazott, egyáltalán szavazott-e. Csak az számít, hogy a közös ügyeinkkel foglalkozzunk, meghallgatva és megértve az eltérő véleményeket. Mi arra szövetkeztünk, hogy gyógyítsunk, hogy a megosztottságot feloldjuk. Mert csak így építhetjük fel a közös országunkat.

Tettekkel építkezünk. Mi nem csak beszélünk arról, mi a véleményünk, mit kellene tenni. Nem várjuk, hogy majd valaki megtegye helyettünk. Tesszük a dolgunkat, projektekben, programokban, csoportokban.

A Főnix Mozgalom kettős úton jár. Egyszerre cselekszünk rövid és hosszú távon a cél érdekében. Hazánk állapota szükségessé teszi azt, hogy ne csak a távolabbi céllal foglalkozzunk. Hanem támogassuk azokat a cselekvéseket is, amelyekben már tarthatatlan és alapvető jogainkat sértő helyzetekre keresnek megoldást. Ezért várunk a közösségbe mindenkit, aki tenni akar.

Milyen Magyarországon szeretnénk élni?

 

Ahol

Mindenkinek lehetősége van részt venni az életét érintő döntések megvitatásában, meghozatalában, és az eredmény ellenőrzésében.

Az emberek bíznak egymásban, számíthatnak egymásra – az utcán, a boltban, a munkahelyen és a hivatalokban is.

A társadalom anyagilag és gondolkodásában független, egymásért és környezetükért felelősséget vállaló emberekből áll.

A mindenkori kormányzat számára természetes, hogy munkáját egy társadalmi egyetértésen alapuló nemzeti minimum programhoz kösse.

Az állam mindenkinek biztosítja a tanulás és fejlődés lehetőségét, és nem a családi háttéren vagy a kapcsolatokon múlik, hogy egy ember érdeklődésének és tehetségének megfelelő pályát választhat-e.

A gazdaságban a jól elvégzett munkával és az eredeti ötletekkel lehet érvényesülni.

A megfélemlítés helyét átveszi a biztonság, az együttműködés, a felebaráti szeretet és az emberség.

Hogyan érjük el a kitűzött a célt?

 

 • A hatalom helyett az emberekre, közösségeinkre figyelünk.
 • Összekötjük, megerősítjük, támogatjuk azokat a meglévő és új közösségeket, amelyek az erőt hordozzák.
 • Támogatjuk azt a munkát, amely során megfogalmazzuk a közös alapot. Erre építhetjük az új Magyarországot.
 • Felélesztjük és megerősítjük azokat az alapértékeket, amelyek mentén ez a közös építkezés sikeres lesz.
 • Bizalommal, tudatosan, türelemmel, félelem nélkül fordulunk egymáshoz és minden embertársunkhoz.

Mit teszünk?

 

 • A Főnix Mozgalmon belül megteremtjük kicsiben azt, amit nagyban szeretnénk megépíteni. Ezzel mintát mutatunk.
 • Módszerekkel és lehetőségekkel segítjük a közös munkát.
 • Eseményekkel, tettekkel, cselekvésekkel támogatjuk a közösségek felélesztését és megerősítését.
 • Sorra vesszük legfontosabb közös ügyeinket, amelyek együttélésünk és együttműködésünk alapjait jelentik.

Melyek a közös értékeink?

 

 • Jogállam
 • Emberi méltóság és esélyegyenlőség
 • Összetartó, szolidáris és demokratikus társadalom
 • Lét- és közbiztonság
 • Erőszakmentesség
 • Állampolgári részvétel és önkormányzatiság
 • Közös nemzeti értékeink tisztelete és európai elkötelezettségünk megerősítése
 • Természeti és kulturális örökségünk megóvása
 • Bolygónk ökológiai védelme
 • Fenntartható gazdaság és igazságos újraelosztás
 • Tisztességes verseny és átláthatóság

Velünk tartasz? Itt csatlakozhatsz hozzánk.
Egy megosztás?