A Főnix Mozgalom

Miért alakult a Főnix Mozgalom?

A főnix az újjászületés jelképe. A mondabeli madár élete végén fahéjágacskákból fészket rak, meggyújtja és vele együtt porrá ég, hogy a lángokból új, fiatal főnix szülessen.

A Főnix Mozgalom azért alakult, hogy Magyarország újjászülethessen végre. 1989 óta van elmaradásunk, a csírájában megjelenő demokratikus működés mára leépült. A politikai vezetés, az állam nem látja el feladatait. Legyen szó oktatásról, egészségügyről, szociális kérdésekről, jogbiztonságról és más alapvető ügyekről.

Ezért új alapokat kell teremtenünk ahhoz, hogy visszaállhassunk arra a működésre, amely egy élhető, szerethető, szabad és közös Magyarországot eredményez.

A mi országunkat nekünk, felelősen gondolkodó állampolgároknak kell közösen, türelemmel és figyelemmel létrehoznunk. Ehhez a munkához várjuk minden jó szándékú embertársunkat.

Mi a Főnix Mozgalom?

A Főnix Mozgalom társadalmi-politikai mozgalom. Az egyedüli ilyen közösség Magyarországon.

Társadalmi mozgalom, mert szerintünk a közös országunkat csak közösen, a társadalom tagjaival együtt lehet felépíteni. Nem valamilyen felső hatalom, párt, politikai elit mondja meg, hogy milyen országot kell szeretnünk.

Politikai mozgalom, abban az értelemben, hogy közös ügyeinkkel foglalkozunk. Mert ez a politika valódi tartalma. Közügyek, képviselet, véleménynyilvánítás, részvétel. Célunk, hogy ezek a kifejezések visszakapják valódi tartalmukat.

Nem vagyunk civilszervezet. A civilszervezetek nagyon fontos szerepet töltenek be az társadalomban, jellemzően egy-egy ügy mentén. A Főnix Mozgalom azonban a teljes magyar társadalmat érintő közös ügyekre keres megoldást, az érintettek bevonásával. Ennek kapcsán természetesen civilszervezetekkel is együttműködünk.

Nem vagyunk párt. A jelenlegi pártok csapdahelyzetben vannak. A hatalmon lévő párt elszakadt a magyar valóságtól. Az ellenzéki pártok pedig ugyanúgy ennek a rendszernek a részei, képtelenek ellátni feladatukat. A Főnix Mozgalomnak célja, hogy megújítsa a politikai kultúrát. Azért, hogy a közösségből kiemelkedhessenek azok az új vezetők, akik képesek lesznek kilépni a csapdahelyzetből és valódi képviseletet látnak el. Szolgálva ezzel azokat, akik megválasztották őket.

Azzal foglalkozunk, ami összeköt. A Főnix Mozgalom közösségében nincs jelentősége, hogy jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív valaki. Vagy hogy kire szavazott, egyáltalán szavazott-e. Csak az számít, hogy a közös ügyeinkkel foglalkozzunk, meghallgatva és megértve az eltérő véleményeket. Mi arra szövetkeztünk, hogy gyógyítsunk, hogy a megosztottságot feloldjuk. Mert csak így építhetjük fel a közös országunkat.

Tettekkel építkezünk. Mi nem csak beszélünk arról, mi a véleményünk, mit kellene tenni. Nem várjuk, hogy majd valaki megtegye helyettünk. Tesszük a dolgunkat, projektekben, programokban, csoportokban.

A Főnix Mozgalom kettős úton jár. Egyszerre cselekszünk rövid és hosszú távon a cél érdekében. Hazánk állapota szükségessé teszi azt, hogy ne csak a távolabbi céllal foglalkozzunk. Hanem támogassuk azokat a cselekvéseket is, amelyekben már tarthatatlan és alapvető jogainkat sértő helyzetekre keresnek megoldást. Ezért várunk a közösségbe mindenkit, aki tenni akar.

Egy olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol

 • Mindenkinek lehetősége van részt venni az életét érintő döntések megvitatásában, meghozatalában, és az eredmény ellenőrzésében.
 • Az emberek bíznak egymásban, számíthatnak egymásra – az utcán, a boltban, a munkahelyen és a hivatalokban is.
 • A társadalom anyagilag és gondolkodásában független, egymásért és környezetükért felelősséget vállaló emberekből áll.
 • A mindenkori kormányzat számára természetes, hogy munkáját egy társadalmi egyetértésen alapuló nemzeti minimum programhoz kösse.
 • Az állam mindenkinek biztosítja a tanulás és fejlődés lehetőségét, és nem a családi háttéren vagy a kapcsolatokon múlik, hogy egy ember érdeklődésének és tehetségének megfelelő pályát választhat-e.
 • A gazdaságban a jól elvégzett munkával és az eredeti ötletekkel lehet érvényesülni.
 • A megfélemlítés helyét átveszi a biztonság, az együttműködés, a felebaráti szeretet és az emberség.

Hogyan érjük el a kitűzött a célt?

 • A hatalom helyett az emberekre, közösségeinkre figyelünk.
 • Összekötjük, megerősítjük, támogatjuk azokat a meglévő és új közösségeket, amelyek az erőt hordozzák.
 • Támogatjuk azt a munkát, amely során megfogalmazzuk a közös alapot. Erre építhetjük az új Magyarországot.
 • Felélesztjük és megerősítjük azokat az alapértékeket, amelyek mentén ez a közös építkezés sikeres lesz.
 • Bizalommal, tudatosan, türelemmel, félelem nélkül fordulunk egymáshoz és minden embertársunkhoz.

Mit teszünk?

 • A Főnix Mozgalmon belül megteremtjük kicsiben azt, amit nagyban szeretnénk megépíteni. Ezzel mintát mutatunk.
 • Módszerekkel és lehetőségekkel segítjük a közös munkát.
 • Eseményekkel, tettekkel, cselekvésekkel támogatjuk a közösségek felélesztését és megerősítését.
 • Sorra vesszük legfontosabb közös ügyeinket, amelyek együttélésünk és együttműködésünk alapjait jelentik.

Melyek a közös értékeink?

 • Jogállam
 • Emberi méltóság és esélyegyenlőség
 • Összetartó, szolidáris és demokratikus társadalom
 • Lét- és közbiztonság
 • Erőszakmentesség
 • Állampolgári részvétel és önkormányzatiság
 • Közös nemzeti értékeink tisztelete és európai elkötelezettségünk megerősítése
 • Természeti és kulturális örökségünk megóvása
 • Bolygónk ökológiai védelme
 • Fenntartható gazdaság és igazságos újraelosztás
 • Tisztességes verseny és átláthatóság
Velünk tartasz? Itt csatlakozhatsz hozzánk.
Egy megosztás?