A fonixmozgalom.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

Ez a Főnix Mozgalom belső kommunikációs rendszere, alapvetően saját projektjeink, csoportjaink munkájának, feladatainak segítésére jött létre.

 1. Működésünk alapvetésének és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk az alábbiakat:
  1. mindenkor konstruktivitásra, partnerségre törekszünk,
  2. tiszteletben tartjuk egymás véleményét,
  3. erőszakmentesen kommunikálunk,
  4. toleráns magatartással féket, ellensúlyt és megoldást keresünk,
  5. nem hagyjuk elmérgesedni a konfliktusainkat, hanem segítséget kérünk társainktól.
 2. Regisztráció
  1. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
  2. A hamis adatszolgáltatás kizárást eredményezhet.
 3. Csoportok
  1. A regisztráció után automatikusan az Aulába kerül a felhasználó.
  2. A regisztrált felhasználó az intraneten már létező csoportok között kereshet, oda felvételét kérheti.
  3. A regisztrált felhasználó további feltételek szerint saját csoportot hozhat létre.
 4. Moderáció
  1. Az Aulában történő Felhasználási Feltételeket sértő bejegyzéseket a moderátorok saját megítélésük alapján, vagy harmadik fél kérésre törlik. Ilyen hozzászólások lehetnek különösen azok, amelyek:
   – akadályozzák az Aula rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek
   – tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.
   A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni: vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

   A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen Etikai szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.
  2. A felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:
   1. Jogsértő hozzászólások.
    Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
   2. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások.
   3. Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások.
   4. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.
   5. Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Fórumon közzétett felhívás ellenére a Fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek.
    Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó hozzászólása törlésre kerül.
    Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
   6. Témaromboló hozzászólások.
    A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás. Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása. Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.
  3. Rovatáthelyezések, rovatösszevonások (Fórumokban)
   1. Áthelyezés
    A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő témán belül tettek meg, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő témába.
   2. Összevonás
    A hasonló tartalommal külön indított témákat a moderátorok összevonhatják.
 5. Letiltás, kizárás az oldalról
  1. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Fórumról letilthatják.
 6. Felelősség
  1. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet az Üzemeltető eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.
  2. A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.
  3. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználók által az oldalra feltöltött tartalmakat.
  4. A felhasználó köteles az Üzemeltetőt kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
   Az Üzemeltető jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
  5. A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet az Üzemeltető székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.
 7. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása
  1. A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2. Az Üzemeltető a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a weboldal láblécében elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.
 8. Vonatkozó jogszabályok
 1. A fonixmozgalom.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Egy megosztás?